Wyszukaj:

Bezpieczna eksploatacja akumulatorów bezobsługowych - zasady BHP.

Warunki wymienione

Akumulatory bezobsługowe VRLA należy eksploatować według ogólnie przyjętych norm spełniając określone warunki. Takie warunki powinny być wymienione w dołączonej instrukcji obługi konkretnych modeli akumulatorów. Nie mniej jednak przyjęto ogólne zasady eksploatacji, czyli mówiąc oględnie takie akumulatory bhp gwarantujące bezpieczeństwo zarówno dla urządzenia jak i użytkownika.

Istotną informacją fakt, że

Warunki eksploatacji dotyczą przede wszystkim sposobu instalacji, miejsca instalacji oraz temperatury i wentylacji pomieszczeń, w których akumulatory są instalowane. Ważną informacją jest to, że mogą one pracować w każdym położeniu i nie będzie ono miało wpływu na akumulatory bhp. Na długość i żywotność akumulatora ma wpływ temperatura. Idealna to 20 stopni celsjusza. Uniknięcie zamontowania akumulatora w pobliżu źródeł ciepła pozwoli ograniczyć utratę żywotności.

Akumulatory bhp wyraźnie nakazują unikać instalowania

Przy instalowaniu akumulatorów ważne jest zapewnienie im odpowiedniej wentylacji. Powiny one posiadać otwory wentylacyjne, a także w przypadku większej ich ilości należy pamiętać o pozostawieniu odstępów pomiędzy urządzeniami. Akumulatory bhp wyraźnie nakazują unikać instalowania ich w pobliżu iskrzących urządzeń elektrycznych.

Stosowaniu kilku akumulatorów należałoby

Warto też zapewnić akumulatorom ochronę przed ewentualnymi wstrząsami montując niezbędne urządzenia amortyzujące. Przy stosowaniu kilku akumulatorów powinno się stosować przewody i szyny o jednakowej długości. W instrukcji obsługi powinny znajdować się też informacje o zakresie temperatur, w jakich urządzenie może pracować bezpiecznie.

Bezwarunkowo przystoi robić

Na koniec bardzo ważna uwaga dotycząca łączenia nowych akumulatorów ze starymi. Absolutnie nie powinno się tego robić. Różne pojemności akumulatorów a także różne dotychczasowe warunki ich pracy mogą spowodować poważne uszkodzenia w całej instalacji włącznie z zasilanym urządzeniem.